Bouw Spirit

Sinds meer dan een eeuw bouwt Gillion de toekomst door het virtuele om te zetten in de werkelijkheid van multisectoriële projecten.
Een roeping als bouwheer, met knowhow die voortdurend wordt aangepast, die zich vandaag op natuurlijke wijze voortzet via de competenties van ontwikkelaar en vastgoedbeheerder. Uit elk project wordt zo het maximale potentieel gehaald, waarbij alle bijzonderheden en durf bovenkomen.

Bouw

Bouwen, vormgeven, modelleren... De bouw is het deel van het vak dat alles mogelijk maakt. Met een bouwgeest sinds meer dan honderd jaar, stelt Gillion Bouw zijn competenties en knowhow ten dienste van projecten waarvan het de kwaliteit, de duurzaamheid en uiteindelijk de waarde.

Ontwikkeling

Beantwoorden aan de ambities van een promotor, de visie van een architect concretiseren, de etappes van een werf coördineren en de toekomstige kopers tevredenstellen... dat zijn de op maat gemaakte missies voor Gillion Development, echte katalysator van projecten.

Management asset

Verhuur-verkoop, aankoop van vastgoed, dagelijkse opvolging, raadgeving in vastgoedbeheer, anticiperen op de marktevoluties... Gillion Asset Management laat de hem toevertrouwde portefeuilles hun vruchten plukken

Actualiteiten

05 maart 2020

Bostoen en Gillion, een winnende combinatie

De samenwerking voor de verkaveling Alida –  7 huizen en 38 appartementen – was een succes. Bostoen is dan ook blij om opnieuw met Gillion in zee te gaan. In januari 2020 werd in Vorst de eerste steen van een nieuw woonproject gelegd.  

Op het kruispunt van de Deltastraat en de Van Volxemlaan, een wijk waar stad en natuur mooi op elkaar aansluiten, is in januari 2020 een nieuwe bouwwerf geopend, die 330 dagen zal duren. Bostoen kende de opdracht voor de ruwbouw en afwerking toe aan Gillion: zes eengezinswoningen, de Residentie Forestine – veertien appartementen en negentien parkeerplaatsen – en de Residentie Pauline – twaalf appartementen en twaalf parkeerplaatsen.  

Gillion kon via een lean aanpak voor het project Alida perfect in kaart brengen wat de klant wilde en dat ook leveren. Lean manufacturing is de westerse variant van het productiesysteem van Toyota, een perfectionering van het uitvoeringsproces. De planning is heel precies, de uitvoering zo hoogstaand mogelijk. Het gaat er niet om te besparen op arbeid, integendeel. Het is de bedoeling verspilling van stock en productieafval te vermijden. Ook hier zal Gillion de stappen samenvoegen door alvast met de afwerking te beginnen voor de ruwbouw afgerond is. Dankzij lean manufacturing kan Gillion dus bouwwerven openen die getuigen van een perfecte uitvoering.  

Bostoen treedt op als projectontwikkelaar en wil met deze derde verkavelingsfase nog eens benadrukken hoeveel vertrouwen het heeft. Het avontuur voor de twee ondernemingen gaat verder, deze keer in de groene omgeving van Vorst, een wijk die een grondige make-over krijgt en nu perfect is afgestemd op de omgeving.

19 februari 2020

De expertise van Gillion ten dienste van een liefdadigheidsproject

Op 22 januari werd de eerste steen van de CREB2 gelegd. Dit dagcentrum voor kinderen met een meervoudige handicap in Anderlecht vult dat van Sint-Lambrechts-Woluwe aan, waar momenteel 55 kinderen opgevangen worden. Het gaat om een prefab-gebouw dat bestaat uit een volledig passieve structuur in hout en staal.

Dankzij de vrijgevigheid van liefdadigheidsinstellingen, zoals de Rotary of Cap 48 en een aanzienlijke financiering door het Brussels Gewest, kan dit geweldige project binnenkort 30 kinderen opvangen. Zo zijn die kinderen niet langer vijf uur onderweg tussen het centrum in Woluwe en hun huis. De vzw CREB heeft immers een ideaal terrein gevonden op de site van het Erasmus-ziekenhuis, in het noordwesten van Brussel.

Deze ligging zal het leven van deze jongeren en hun families aanzienlijk vergemakkelijken, door de veel kortere reistijd. Het project beantwoordt dan ook aan een reële behoefte, maar de financiering vroeg de betrokkenheid van meerdere belangrijke partners, aangezien de totale kostprijs (bouw en uitrusting) geschat wordt op 3.650.000€. Nu de stedenbouwkundige vergunning een feit is, het lastenboek goedgekeurd werd en de erfpacht ondertekend werd voor de som van 25.000€ per jaar, is de werf van start gegaan. Een onmisbare verwezenlijking waar onze teams met veel trots toe bijdragen.

14 februari 2020

Gillion geeft Samusocial een tweede adem

Bouwen heeft voor Gillion ook een sociaal en een maatschappelijk luik. Het Brusselse bedrijf renoveert binnenkort de hoofdzetel van Samusocial. Een missie die het bedrijf nauw aan het hart ligt.  

Daklozen worden al vier jaar opgevangen in een oud kantoorgebouw van het Brussels Gewest in de Poincarélaan in Anderlecht. Dit centrum voor kwetsbare personen heeft nu dringend een opknapbeurt nodig. Na een aanbesteding voor de renovatie en de opwaardering van het gebouw werd de kandidatuur van Gillion weerhouden.  

Aangezien dit een erg complexe werf is – met name omdat het om een zware renovatie gaat in een dichtbebouwde stedelijke omgeving – was het vooral de ervaring van Gillion die wist te overtuigen. De belangrijkste afdelingen van het bedrijf zijn gevestigd en heel actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de hand van projecten uit het verleden kon Gillion laten zien dat het weet hoe het dergelijke projecten moet aanpakken. Het team heeft al meegewerkt aan tal van aanbestedingsprojecten rond sociale huisvesting en gezondheidszorg. Die ervaring zal nu goed van pas komen bij het project Samusocial.  

Partners van Gillion op de Design & Build-markt (Ontwerp-Bouw) zijn het architectenbureau Altiplan, TPF en PS2. Dit team is heel gemotiveerd en vastbesloten om kansarmen een waardige opvang te geven. Natuurlijk is het voor Gillion van primordiaal belang om de comfortabele werking van Samusocial te garanderen. Na het verkrijgen van de vergunning en 150 dagen om de werken uit te voeren zou de werf in de loop van 2021 afgerond moeten zijn.

16 januari 2020

Gillion viert 2019 met zijn werknemers

Zoals elk jaar nodigt Gillion zijn voltallige personeel uit voor een winterbarbecue. Dat is een mooie gelegenheid om het afgelopen jaar te vieren en vooruit te blikken naar de toekomst. Dit jaar vindt het feest plaats in de zetel in Kontich.    

2019 was een bijzonder jaar voor Gillion. Het bouwbedrijf vierde niet alleen zijn honderdste verjaardag (ja, dat leest u goed!), maar onderging ook een verjongingskuur en stak zijn merk in een spiksplinternieuw kleedje. Het is trouwens op dat grootse feest dat de werknemers voor het eerst hun nieuwe werfvest met daarop het nieuwe logo hebben getoond.  

Bovendien werd 2019 gekenmerkt door tal van successen voor het bedrijf. Gillion ging een mooie uitdaging aan in Pairi Daiza, het grootste dierenpark van Europa, om er een nieuwe wereld te bouwen, die van de Laatste Grens, binnen een deadline die absoluut gerespecteerd moest worden, zodat dit nieuwe stuk van het park vanaf de start van het seizoen kon openen. Opdracht volbracht!  

Op zijn 100ste is Gillion jeugdiger dan ooit en geeft het blijk van een bruisend dynamisme. Zo won het bedrijf in januari de prijs van de Trends Gazelles en op de Green Solutions Awards. Bij de opening van de Batimat-beurs in Parijs, kreeg Gillion de Health & Comfort-prijs ter bekroning van de innovatieve werf voor de bosbrigade van het BIM in het Zoniënwoud.  

Als familiebedrijf dat met veel passie geleid wordt door de vierde generatie streeft Gillion ernaar zichzelf voortdurend te verbeteren en tegelijk zijn menselijke dimensie te bewaren. Of het nu gaat om gigantische werven of om kleinere missies, de ambities voor 2020 blijven onveranderd: luisteren naar de klanten, innoveren, efficiënt en milieuvriendelijk werken, door aandacht te besteden aan de energieprestaties en het hergebruik van materialen. 2019 was een springplank naar meer. Dat wil Gillion graag vieren in het gezelschap van al diegenen zonder wie niets mogelijk zou zijn.