Bouw Spirit

Sinds meer dan een eeuw bouwt Gillion de toekomst door het virtuele om te zetten in de werkelijkheid van multisectoriële projecten.
Een roeping als bouwheer, met knowhow die voortdurend wordt aangepast, die zich vandaag op natuurlijke wijze voortzet via de competenties van ontwikkelaar en vastgoedbeheerder. Uit elk project wordt zo het maximale potentieel gehaald, waarbij alle bijzonderheden en durf bovenkomen.

Bouw

Bouwen, vormgeven, modelleren... De bouw is het deel van het vak dat alles mogelijk maakt. Met een bouwgeest sinds meer dan honderd jaar, stelt Gillion Bouw zijn competenties en knowhow ten dienste van projecten waarvan het de kwaliteit, de duurzaamheid en uiteindelijk de waarde.

Ontwikkeling

Beantwoorden aan de ambities van een promotor, de visie van een architect concretiseren, de etappes van een werf coördineren en de toekomstige kopers tevredenstellen... dat zijn de op maat gemaakte missies voor Gillion Development, echte katalysator van projecten.

Management asset

Verhuur-verkoop, aankoop van vastgoed, dagelijkse opvolging, raadgeving in vastgoedbeheer, anticiperen op de marktevoluties... Gillion Asset Management laat de hem toevertrouwde portefeuilles hun vruchten plukken.

Do Not Track détecté